X

 15% ВЕЛИКДЕНСКА ОТСТЪПКА ЗА БИЗНЕС НАВИГАТОР И БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ

 15% ВЕЛИКДЕНСКА ОТСТЪПКА ЗА БИЗНЕС НАВИГАТОР И БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ

валидна до 15.05.2021 г. 

 Отстъпката важи за:

–  закупуване на нови програмни продукти;

–  закупуване на допълнителни мрежови работни места;

–  разширение на версиите на регистрираните потребители до по-висока.