X

Бизнес Навигатор 7.14.01

Публикувана е нова версия 7.14.01 на Бизнес Навигатор. Новост е възможността за изпращане на документи по e-mail като прикачен .pdf файл.