X

Бизнес Навигатор Заплати 7.15.03

Публикувана е нова версия 7.15.03 на Бизнес Навигатор Заплати. Новостите:

1. Отпечатване на “СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ)” за 2014 година.

2. Отпечатване на “СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ)” за 2014 година.

3. Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2014 година.

4. Номенклатурата на видовете доходи за лицата на граждански договор тази година коренно е променена.

5. Таблица за НКПД за 2015 г.