X

Бизнес Навигатор Заплати 7.19.03

Публикувана е нова версия 7.19.03 на Бизнес Навигатор Заплати. Новостите:

Файлове с данни за болнични в .XML файл – Записват се в .XML формат Приложение 9 (Удостоверение към болничен лист), Приложение 10 (Удостоверение за бременност, раждане и отглеждане на дете), Приложение 11 (За самоосигуряващо се лице: Удостоверение за бременност, раждане и отглеждане на дете).

Нови образци на документи за парични обезщетения и болнични.

Справки за отпуските.

Актуализиран шаблон при добавяне на нова фирма.