X

Бизнес Навигатор Заплати 7.20.01

Публикувана е нова версия 7.20.01 на Бизнес Навигатор Заплати. Новостите:

1. Включено е отпечатване на Приложение 9 към болничните.

2. Коригирано е преизчисляване на максимален осигурителен доход при сумирано отчитане на работното време.

3. Коригирано е попълването на флага за банкова сметка при подаване на болнични по електронен път.

4. Променено е условието за попълване на Декларация 1 за самоосигуряващи се лица.