X

Счетоводен семинар 2020

„Кей Джи Ес Консулт” ЕООД организира двудневен семинар на 11 и 12 февруари 2020 г.   Тема: Промени в осигурителното и данъчно законодателство през 2020 г.  Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.   Програмата за семинара може да видите тук: programa KGS-seminar-11-12.02.2020 Научете повече

Коледна отстъпка за продуктите Бизнес Навигатор и Бизнес Навигатор Заплати

Във връзка с предстоящите Коледни празници е обявена 15 % Коледна отстъпка за продуктите Бизнес Навигатор и Бизнес Навигатор Заплати. Отстъпката е валидна за цялата страна до 31.12.2019 г. за закупуване на нови програмни продукти, както и за разширение на версиите на регистрираните потребители до по-висока. Научете повече

Великденска отстъпка Бизнес Навигатор

Във връзка с предстоящите Великденски празници е обявена 15 %  отстъпка за продуктите Бизнес Навигатор и Бизнес Навигатор Заплати. Отстъпката е валидна за цялата страна до 10.05.2019 г. за закупуване на нови програмни продукти, както и за разширение на версиите на регистрираните потребители до по-висока. Научете повече

Бизнес Навигатор Заплати 7.20.01

Публикувана е нова версия 7.20.01 на Бизнес Навигатор Заплати. Новостите: 1. Включено е отпечатване на Приложение 9 към болничните. 2. Коригирано е преизчисляване на максимален осигурителен доход при сумирано отчитане на работното време. 3. Коригирано е попълването на флага за банкова сметка при подаване на болнични по електронен път. 4. Променено е условието за попълване […] Научете повече

Бизнес Навигатор Заплати 7.19.04

Публикувана е нова версия 7.19.04 на Бизнес Навигатор Заплати. Новостите: 1. В данните на фирмата, на страница “Други”, е добавен нов параметър “Представяне на болнични по електронен път” с две възможни стойности – “От осигурител/осигурителна каса” и “Чрез упълномощено лице”. Същият параметър фигурира и на страница “Общи данни” в пакета болнични. 2. При записването на […] Научете повече

Бизнес Навигатор Заплати 7.19.03

Публикувана е нова версия 7.19.03 на Бизнес Навигатор Заплати. Новостите: Файлове с данни за болнични в .XML файл – Записват се в .XML формат Приложение 9 (Удостоверение към болничен лист), Приложение 10 (Удостоверение за бременност, раждане и отглеждане на дете), Приложение 11 (За самоосигуряващо се лице: Удостоверение за бременност, раждане и отглеждане на дете). Нови образци на документи за парични обезщетения и болнични. Справки за отпуските. Актуализиран шаблон при добавяне на нова фирма. Научете повече

Коледна отстъпка Бизнес Навигатор

Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници е обявена 15 % Коледна отстъпка за продуктите Бизнес Навигатор и Бизнес Навигатор Заплати. Отстъпката е валидна за цялата страна до 31.12.2015 г. за закупуване на нови програмни продукти, както и за разширение на версиите на регистрираните потребители до по-висока. Научете повече

Бизнес Навигатор Заплати 7.15.03

Публикувана е нова версия 7.15.03 на Бизнес Навигатор Заплати. Новостите: 1. Отпечатване на “СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ)” за 2014 година. 2. Отпечатване на “СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 […] Научете повече

Бизнес Навигатор Заплати 7.15.01

Публикувана е нова версия 7.15.01 на Бизнес Навигатор Заплати. Новостите: 1. Нова контролна точка “01.2015 Промени в МОД, ТЗПБ и МРЗ за 2015 г.” 2. Променен е начинът на попълване на страница “МРЗ” в дефиницията на периода. 3. Файл за импортиране на празниците за 2015 година 4. Подаване на данни за болнични за 2015 година 5. […] Научете повече