X

Бизнес Навигатор 7.12.02

Версия 7.12.02 на Бизнес Навигатор е публикуванa. Основни новости: 1. В декларациите по ЗАДС е коригирано попълването на колонките “Налично количество за съответния ден” и “Количество, което следва да има в края на деня” в секция “Постъпили” на страница “Инвентаризации”. 2. В дизайнера на е-фактури е добавена възможност в един XML файл да се записват много документи. Научете повече

Коледна отстъпка Бизнес Навигатор

  Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници е обявена 15 % Коледна отстъпка за продуктите Бизнес Навигатор и Бизнес Навигатор Заплати. Отстъпката е валидна за цялата страна до 31.12.2014 г. за закупуване на нови програмни продукти, както и за разширение на версиите на регистрираните потребители до по-висока. Научете повече

Бизнес Навигатор 7.12.01

Версия 7.12.01 на Бизнес Навигатор е публикуванa. Основни новости: 1. Коригирана е мерната единица, в която се попълват началното и крайното количество в инвентаризационния опис на декларацията по ЗАДС. 2. Променено е съдържанието на колоната “Име на сметката” в синтетичните журнали. Когато основната сметка е персонална сметка на клиент или доставчик, се попълва името на […] Научете повече

Portrait of Tammy Strobel

Информационен бюлетин за версия 7.14.01 на Бизнес Навигатор Заплати

В днешното несигурно време, когато всичко се споделя в Интернет, е много важно информацията за заплащането на служителите да не е достъпна при следенето на съобщенията. Ето защо тази версия ще направи комуникациите с вашите служители по-сигурна с функцията „Криптиране на изпращаните като .PDF файл фишове“. При изпращане на фишовете по имейл като прикачен .PDF […] Научете повече

Portrait of Tammy Strobel

Бизнес Навигатор Заплати 7.14.01

Публикувана е нова версия 7.14.01 на Бизнес Навигатор Заплати. Новостите: 1. Криптиране на изпращаните като PDF файл фишове 1.1. Добавена е възможност, при изпращане на фишовете по имейл като прикачен PDF файл, информацията да бъде криптирана с индивидуална парола за всяко лице. За целта в данните на лицето, на страница “Общи данни-2”, е добавено ново поле […] Научете повече

Portrait of Tammy Strobel

Бизнес Навигатор Заплати 7.13.04

Публикувана е нова версия на Бизнес Навигатор Заплати 7.13.04.  Новостите:  Добавено е ново основание към трудовите договори.  Поправено e попълването на страница “Заети длъжности”. Поправено е попълването на полето “Ден на възникване” в Декларация 1. Поправено е попълването на полето “Маркер за допълнително представени приложения” във файла POPO2007.txt. Научете повече

Portrait of Tammy Strobel

Бизнес Навигатор Заплати 7.13.03

Публикувана е нова версия 7.13.03 на Бизнес Навигатор Заплати. Новостите: 1.Коригирано е отпечатването на Придружително писмо за подаване на болнични листове, като е добавена възможност за отпечатването му с дизайнера на отчети. 2.Отпечатване на сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ с дизайнера на отчети. 3.Включено отпечатването на  нови форми на образци, а други са […] Научете повече

Portrait of Tammy Strobel

Великденска отстъпка за Бизнес Навигатор

От днес, 07.04.2014 г.,  фирма Комерс Финанс АД обявява 15% Великденска отстъпка. Отстъпката е валидна до 10.05.2014 г. и важи за закупуване на нови програмни продукти Бизнес Навигатор и за разширение на версията на регистрираните потребители до по-висока. Научете повече

Portrait of Tammy Strobel

Бизнес Навигатор 7.11.01

Публикувана е нова версия на Бизнес Навигатор – 7.11.01 Новостите са: 1. Комбинирана номенклатура за 2014 година. 2. Инвентаризационни описи в декларацията по ЗАДС. Добавен е раздел “Инвентаризации” в декларациите по ЗАДС, като във връзка с това е променено и попълването на фири и липси в декларацията. Можете да я изтеглите от тук. Научете повече

Portrait of Tammy Strobel

Бизнес Навигатор Заплати 7.13.02

1. Отпечатване на платежни нареждания за данъци и осигуровки на лица по трудов договор и самоосигуряващите се лица  по новите банкови сметки в сила от 01.03.2014г. За правилното отпечатване на платежните нареждания, моля направете следното: 1). В “Базови данни – Банкови сметки” добавете банковите сметки, като задължително попълнете полетата “BIC”, “IBAN”, “Име на банката и […] Научете повече