X

Счетоводен семинар 2020

„Кей Джи Ес Консулт” ЕООД организира двудневен семинар на 11 и 12 февруари 2020 г.   Тема: Промени в осигурителното и данъчно законодателство през 2020 г.  Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г.   Програмата за семинара може да видите тук: programa KGS-seminar-11-12.02.2020 Научете повече

Счетоводен семинар 2019

„Кей Джи Ес Консулт” ЕООД организира двудневен семинар на 18 и 19 февруари 2019 г.   Тема: Промени в осигурителното и данъчно законодателство през 2019 г.  Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 г.   Програмата за семинара може да видите тук: programa-2019 програма 2019 Научете повече

Възстановяване на авансово внесения данък за работещите на трудов договор срещу минимална работна заплата

Въведеното през 2014 г. освобождаване от подоходен данък за работещите на трудов договор срещу минимална работна заплата се оказа съпътствано от серия ограничения. По закон тези данъкоплатци имат право да си възстановят през 2015 г. в пълен размер авансово внесения от работодателите данък върху доходите. В Инструкция от НАП става ясно, че облекчението няма да […] Научете повече

Portrait of Tammy Strobel

Изменения в ЗМДТ 2014

Измененията са приети с ДВ бр.101 от 22.11.2013г. и  влизат  в  сила  от  01.01.2014г.,  с  изключение  на разпоредбите на чл.67, ал.2 от ЗМДТ, който влиза в сила от 01.01.2015г. Промени,  свързани  с  данък  върху  превозните средства Най-голямо  изменение  има  в  чл.59  от  ЗМДТ,  касаещ приложимите  намаления  на  данък  превозни средства. При досега действащия закон, за  […] Научете повече

Portrait of Tammy Strobel

Казус: Данъчни облекчения за ФЛ, получаващи доходи, които не превишават МРЗ

С измененията в ЗДДФЛ, считано от 01.01.2014 г., законодателят е решил да се възползват от данъчни облекчения и лицата, получаващи доходи, които не превишават минималната работна заплата за страната. Добавен е нов чл. 22б, ал. 1 за физическите лица, които могат да ползват данъчно облекчение за доходи, непревишаващи минималната работна заплата. Необходимо е да бъдат […] Научете повече

Portrait of Tammy Strobel

Не се удържа авансов ДДФЛ по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 за последното тримесечие на 2013 г.

Всички предприятия, които са платци на доходи, не трябва да удържат авансов данък за доходи от стопанска дейност по чл. 43, ал. 4, както и за доходи по чл. 44, ал. 4 по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за последното тримесечие на 2013 г. Всички счетоводители ще трябва да издадат служебна бележка […] Научете повече

Portrait of Tammy Strobel

Данъчното третиране по ЗДДС на “задатък” и други предварителни плащания по доставки

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ № 91-00-141 от 08.06.2012 г. ОТНОСНО: Допълнение към становище за данъчното третиране по ЗДДС на “задатък” и други предварителни плащания по доставки Настоящото становище е допълнение на Становище изх. № 91-00-1 от 5.01.2009 г. на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, като изяснява данъчното третиране по ЗДДС на […] Научете повече

Portrait of Tammy Strobel

ДДС декларации и дневници за м.март ще се попълват по нов начин

Според промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност справки-декларациите и дневниците, които регистрираните по ЗДДС лица подават всеки месец в офис на НАП или по Интернет трябва да са попълнени със символи, съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Промените влизат в сила от началото […] Научете повече