X

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕН СЕМИНАР ПРЕЗ М.ФЕВРУАРИ 2019 Г. ОТ КЕЙ ДЖИ ЕС КОНСУЛТ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕН СЕМИНАР

ПРЕЗ М.ФЕВРУАРИ 2019 Г. ОТ КЕЙ ДЖИ ЕС КОНСУЛТ

 

За поредна година екипът на Кей Джи Ес Консулт организира двудневен счетоводен семинар, посветен на промените в данъчното и осигурителното законодателство.

В събитието, което се проведе в Конгресния център на КНСБ, оборудван с модерна аудио-визуална техника, участваха гости от различни бизнес сфери.

Гост лектори на семинара бяха ключови специалисти и експерти:

– Димитър Войнов (Специалист по ЗКПО, данъчен консултант);

– Зорница Димитрова (Експерт по данъчно и осигурително право);

– Моника Петрова (Главен експерт по ЗДДС НАП );

– Лорета Цветкова ( Главен експерт по ЗДДФЛ в НАП).

 

Основни теми на семинара бяха:

– Закон за корпоративното подоходно облагане – приключване на 2018 г. и новости през 2019 г.;

– Промени в Закон за счетоводството и МСФО Социално, здравно и пенсионно осигуряване;

– Изменения и актуални въпроси, ДОПК Данък върху добавената стойност –  изменения, актуална данъчна практика;

– Закон за данъците върху доходите на физическите лица – изменения, особености при попълване на годишната данъчна декларация.

 

Гостите, голяма част от които се бяха доверили за поредна година на организаторите – Кей Джи Ес Консулт, посрещнаха с интерес представените теми и активно дискутираха решенията на реални бизнес казуси с гост лекторите-специалисти в областта.

Благодарим на лекторите, на домакините и най-вече на участниците и се надяваме тяхната удовлетвореност да ги доведе и на следващите ни събития.