X

Обновена версия на програмен продукт за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6

Публикувана е обновена версия на програмен продукт за генериране на данни за декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 6, с добавена възможност за генериране на декларации образец 1 за 2014 година.

С програмата можете да тествате предварително подготвени файлове от Бизнес Навигатор Заплати или друга програма.

Може да изтеглите от тук.