X

Счетоводно обслужване

Професионално счетоводно обслужване по международни или национални счетоводни стандарти и съгласно българското законодателство.

Предлагаме преглед и текущ мониторинг относно:

 • Правен статут
 • Състояние на отчетността
 • Счетоводна политика и индивидуален сметкоплан
 • Данъчно облагане
 • Анализ на допустими по законодателството данъчни облекчения

Абонаментно счетоводно обслужване:

 • Текущо начисляване на приходите и разходите, месечно отчитане на финансов резултат
 • Отчет за приходи и разходи, баланс, отчет за собствения капитал, междинно и годишно приключване на счетоводните регистри, съставяне на оборотна ведомост, справки декларации по ЗДДС
 • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан
 • Активи, амортизации
 • Водене на личен състав, ведомости за заплати, трудови договори, уволнение, назначение
 • Осигуряване, изчисляване на осигурителни вноски, платежни нареждания, изготвяне на уведомителни писма до НОИ
 • Представителство, кореспонденция и подаване на справки, декларации, осигуровки и други пред Данъчна служба, НОИ, община и други държавни институции
 • Куриерско обслужване до адрес, посочен от клиентите
 • Регистрация и промени на фирма
Направете запитване