X

Административни и правни услуги

Регистрация, промяна и закриване на дружества и други:

 • Агенция по вписвания
 • НАП, НОИ
 • Инспекция по труда
 • Съгл. Закон за защита на личните данни
 • Регистрация по ЗДДС, ЗАДС
 • Българска търговско-промишлена палата
 • Бюро за финансово разузнаване

Представителство:

 • При ревизии от страна на НАП
 • При ревизии от Инспекция по труда
 • При проверка на Комисия за защита на потребителите
 • Пред НАП за подаване на информация, за извършване на насрещни проверки, подаване на Уведомления по чл. 62, ал. 4 от КТ, регистрация на ЕКАФП, подаване на декл. образец 1 и 6, както и декл. по ЗКПО и ЗОДФЛ
 • Пред НАП при връчване на Акт за възлагане на ревизия, Акт за установяване на административни нарушения
 • Пред БНБ във връзка със задълженията за предоставяне на информация съгласно Валутния закон
 • Пред НСИ за предоставяне на текуща и годишна информация.
 • Пред общинската администрация за обявяване на новопридобити и продадени МПС и имоти

Изготвяне на документи за банков кредит:

 • Изготвяне на всички счетоводни отчети и справки, изисквани от съответната банка
 • Попълване на необходимите формуляри за отпускане на кредита
 • Изготвяне на прогнозни отчети
Направете запитване