X

Консултантски услуги

Консултантски услуги в областта на счетоводството, съобразени с дейността и специфичните нужди на клиентите. Консултации в сферата на социалното осигуряване и данъчното облагане, както и готови софтуерни решения и поддръжка.

Услугите, които Ви предлагаме:

  • Консултации за цялостната организация на Вашата счетоводна политика
  • Консултации и съвети по въпроси, свързани с прилагане на данъчното законодателство
  • Консултации и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
  • Консултации и услуги относно социалното и здравното осигуряване
  • Консултации по трудово-правни въпроси
  • Консултации и услуги във връзка с придобивания и преобразувания
  • Консултации при ликвидация на дружества
  • Консултации при избора и внедряването на счетоводен софтуер, отговарящ на Вашите нужди
Направете запитване