X

Софтуерни решения

Ние предлагаме на своите клиенти инсталация, внедряване и поддръжка на ERP-системи от различни сфери – счетоводство, търговия, ТРЗ и личен състав, CRM (връзки с клиенти). Те са предназначени за дейности от всякакъв мащаб – от микро бизнес до корпоративни решения.

Услугите, които Ви предлагаме:

  • Консултации при избора и внедряването на софтуер за управлението на Вашия бизнес
  • Инсталация, внедряване и поддръжка на ERP-системи
  • Изготвяне на софтуерни решения, отговарящи на вашите специфични нужди
  • Подготовка на файлове за импорт в други програми
  • Архивиране на данни
  • Възстановяване на данни от различен вид носители
Направете запитване